Nhãn hàng hóa các sản phẩm của Hương Mộc Organic đều có giấy tờ xuất xứ rõ ràng.

nhãn hiệu

a) Tên hàng hóa: Được thể hiện trong từng sản phẩm trên website huongmocvn.com

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: Công ty TNHH XNK Thương mại và sản xuất OCEAN ASIAN GROUP

c) Xuất xứ hàng hóa: sản xuất tại Việt Nam

d) Các nội dung bắt buộc khác đã thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 111/2021/NĐ-CP và quy định pháp luật liên quan.